Home

Doel

De Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland en met name Noord Nederland en Waddengebied voorkomende vogels alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande inĀ  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
rivierenland_2