Anbi Status

Vereiste vermelding van gegevens in verband met de ANBI-status.

Met ingang  van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan nieuwe voorwaarden: de publicatieplicht van o.a. gegevens, activiteiten, financiële verantwoording. Met bijgevoegde documenten voldoen wij hiermee aan deze vereisten.

Het Bestuur