Gehonoreerde projecten 2014

Akker natuur
• Toegekend bedrag: € 5.000,-
• Uitgevoerd door:  Landschap Overijssel

Veilig snacken langs de snelweg door aangepaste hectometerpaaltjes
• Toegekend bedrag: € 5.000,-
• Uitgevoerd door: Kerkuilenwerkgroep Nederland

Soarremoarre, weidevogelparadijs
• Toegekend bedrag: € 7.250,-
• Uitgevoerd door: Vogelbescherming Nederland & Stichting Soarremoarre