Gehonoreerde projecten 2015

Vogelatlas
• Toegekend bedrag: € 7.500,- (sponsering van 3 soorten: Kwartelkoning, Blauwe   kiekendief & Ransuil)
• Uitgevoerd door: Sovon

Tapuit in de winter
• Toegekend bedrag € 2.856,-
• Uitgevoerd door: Oenanthe Ecologie i.s.m. Stichting Biosfeer

Vogels van Groningen
• Toegekend bedrag: € 2.500,-
• Uitgevoerd: Avifauna Groningen

Broedende Veldleeuweriken in grasland en het oplossen van de ecologische val
• Toegekend bedrag: € 8.000,-
• Uitgevoerd door: Werkgroep Grauwe kiekendief