Gehonoreerde projecten 2016

Help de steenuil verzuipt (steenuilvriendelijke drinkbak voor vee)

• Toegekend bedrag: € 6.000,-
• Uitgevoerd door: STONE

Verbetering en uitbouw prooionderzoek steenuil

• Toegekend bedrag: € 5.400,-
• Uitgevoerd door: STONE

Vogels jaarrond in het Friesche Veen (monitoring broedvogels & nietbroedvogels)

• Toegekend bedrag: € 4.000,-
• Uitgevoerd door: Vogelwerkgroep IVN Groningen – Haren

Toppers terug in het veld; velduil en blauwe kiekendief

• Toegekend bedrag: € 7.500,-
• Uitgevoerd door: Vogelbescherming Nederland