Gehonoreerde projecten 2017

Blomkespad

 • Aanvrager: Sjoerd Miedema
 • Aangevraagd: € 2.500,=
 • Toegekend: : € 2.500,=

Waterriet Grutte Krite

 • Aanvrager: It Fryske Gea
 • Aangevraagd: : € 10.000,=
 • Toegekend: : € 10.000,=

Slaperdijken en ruigpootbuizerds:
Pilot voor extensief beheer van robuuste landschapselementen

 • Aanvrager: Werkgroep Grauwe Kiekendief)
 • Aangevraagd:: € 10.750,= (2017) + € 19.250,= (2018)
 • Toegekend: € 10.000,=

Akkerrand Oldambt/Veenkoloniën

 • Aanvrager: Eline Ringelberg
 • Aangevraagd:: € 1.067,=
 • Toegekend: € 1.067,=