Stichting

Huidig bestuur
Het onbezoldigd bestuur van de Stichting Bettie Wiegman Fonds bestaat sinds januari 2014 uit de vier onder genoemde personen:

  • Kees de Pater – voorzitter
  • Edzo Struif –  penningmeester
  • Jip Louwe Kooijmans  – secretaris
  • Bart-Jan Prak – algemeen bestuurslid

Het bestuur vergadert één maal per jaar, in deze vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:

  • de beoordeling van nieuwe aanvragen
  • stand van zaken van de lopende projecten
  • goedkeuring van het financieel jaarverslag