Werkwijze

Werkwijze van de Stichting Bettie Wiegman Fonds

Procedure
Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het invullen van het standaard aanvraagformulier t.a.v. Jip Louwe Kooijmans,
secretaris van de Stichting Bettie Wiegman Fonds
Postbus 925
3700 AX  Zeist
of per E-mail: jip.louwekooijmans@vogelbescherming.nl

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden:

Aanvragen kunnen slechts één keer per jaar worden ingediend: voor 15 februari
Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging.
Het bestuur beoordeelt de aanvragen tijdens de jaarvergadering.
Alle inzenders krijgen binnen 8 weken te horen of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning.

Na honorering van een project stuurt de aanvrager Vogelbescherming een factuur zodat het bedrag kan worden overgemaakt naar de gewenste rekening.

Spelregels
Door inschrijving gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden en spelregels van het Bettie Wiegmanfonds. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk. Over de uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd.

Financiële richtlijnen
Projecten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk: exploitatietekorten, salariskosten en dergelijke zijn van steun uitgesloten.
De maximale (jaarlijkse) bijdrage is 10.000 euro.
Het bedrag moet binnen 2 jaar na toekenning zijn besteed.
Na het eerste jaar wordt aan de secretaris van de stichting kort gerapporteerd over de voortgang van het project.
Bij communicatie over het project wordt altijd vermeld dat het mogelijk is gemaakt middels een bijdrage van het Bettie Wiegmanfonds.

Inhoudelijke richtlijnen waaraan de commissie de voorstellen toetst:
Het project:

  • wordt uitgevoerd in één van de drie noordelijke provincies, het Waddengebied of de Noordoostpolder;
  • richt zich op sleutelfactoren van het leefgebied of van doelsoorten ;
  • is bij voorkeur gericht op bescherming van roofvogels en uilen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland jip.louwekooijmans@vogelbescherming.nl